Pravne informacije

Službeni podaci o poduzeću

Logit internet usluge d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge
Radnička 45, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 81592331325  //  MB: 2647770

Članovi uprave: Višnja Željeznjak, Saša Matijašić
Trgovački sud u Rijeci, MBS 080731504
Temeljni kapital: 28.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb, Croatia